Вітаю Вас ГостьПонеділок, 12.11.2018, 22:19

Кабінет інформатики Комсомольської ЗОШ


Каталог статей


Викладання інформатики в початковій школі за новою програмою

XXI століття — століття високих комп’ютерних техно­логій і тому сучасний світ ставить високі вимоги до людини, тому завдання сучасної школи полягає у вихованні особистості, здатної до життєтворчої діяльності. Очевидно, що сучасна освіта — це безперерв­ний процес, а роль учителя в цьому процесі — стати координатором інформаційного потоку. Безумовно, при цьому всебічна комп'ютеризація відкриває нові, ще не досліджені варіанти навчання. Вони пов'язані з унікальними можливостями сучасної електроніки і телекомунікацій.

У зв’язку з появою в початковій школі досить нового предмету, такого як «Сходинки до інформатики» у багатьох людей виникає питання чи потрібен такий предмет в початковій школі. А також, які проблеми та перспективи виникають в процесі його викладання. В Комсомольській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради в Миколаївській області даний предмет успішно викладається з 2003 року. Хотілося б поділитися своїм досвідом з даного питання. Успішне вирішення даного питання багато в чому залежить від готовності учня сприймати новітні інформаційні та комунікаційні технології, розуміти їх необхідність не тільки у майбутній професійній діяльності, а й у суспільному житті. Реалізовувати, вирішувати її намагаюся в захоплюючій, цікавій формі, поєднуючи з інноваційними методами. Тому формування інформаційної культури має починатися ще з молодшого шкільного віку. Адміністрація нашого навчального закладу враховує необхідність вивчення інформатики з раннього віку і тому, цей предмет починає викладатися з 2 класу.

Комп’ютер — найпотужніше джерело розвитку не лише пізнавальної активності, а й інтелектуальних почуттів дитини — прагнення до знань,задоволення результатом своєї діяльності, розвиток критичного мислення. Учні з великим задоволенням працюють за комп’ютером. Вдало підібрані комп’ютерні програми, згідно нормативних вимог, забезпечують розвиток творчих здібностей дітей, їх інтересів, умінь і навичок, потребують певного рівня пізнавальної активності.

Розглядаючи комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання як засоби навчальної діяльності на протязі усього набуття загальної середньої освіти (1- 11 класи), вивчення курсу «Інформатика» як самостійної навчальної дисципліни доцільно здійснювати з 2-го класу —використання комп'ютера як засобу навчальної діяльності, яке передбачає оволодіння первинними навичками роботи за комп'ютером. Виходячи з власного досвіду я хочу обґрунтувати необхідність змін у вивченні інформатики, розповісти про впровадження методів, розрахованих на учня, який активно займається самонавчанням та виробленням необхідних умінь та практичних навичок, а також розповісти про проблеми з якими повсякдень стикаються вчителі інформатики в початковій школі.

З появою комп’ютерних комплексів у школах з’явилася проблема якісного програмного забезпечення. В основному існують програми довідкового або контролюючого характеру. Також в бібліотечному фонді нашої школи відсутні книги для вивчення даного предмету,а купувати їх за власний рахунок багато батьків не згодні.

Учні звикли до одноманітного процесу: учитель розповідає, записує на дошці.

Також однією з проблем, яка перешкоджає розвитку інформатики, як науки в початковій школі, є те, що більшість учнів не розуміють справжнього призначення комунікаційних та інформаційних технологій, оскільки сприймають їх як іграшки.

Ще одна проблема — на інформатику відводиться лише 1 година на тиждень і тому не можливо в повному обсязі донести необхідний матеріал до дітей. Але і цей час необхідно використати найбільш ефективно. На практиці я переконався, що традиційний уроку комп’ютерному класі малоефективний. Яким способом зацікавити учнів точними науками та інформатикою зокрема? Я бачу лише один вихід із такої ситуації — створити на уроці дружню, цікаву, ігрову обстановку, в якій учень зможе пройти весь шлях вивчення предмета: від засвоєння основних понять до свідомого використання знань на практиці і створення творчих проектів.

Навчання за допомогою комп’ютера дає більш ширші можливості передачі інформації. Будь-яке навчання пов’язано із сприйняттям, аналізом та накопиченням інформації діє ефективніше. Як відомо людина в змозі сприймати звукову і чуттєву інформацію. Наочність, можливість побачити відіграє велику роль у зацікавленості й розумінні матеріалу. Тому традиційні плакати, стенди, роздаткові картки можуть бути замінені яскравою комп’ютерною графікою і навіть рухомими динамічними моделями процесів, що розглядаються.

Для учнів початкових класів програма курсу організована по таким напрямкам:

•  інформаційний;

•  комп’ютерний;

•  творчий.

Усі вони переплітаються у змісті навчання та методиці. Молодші школярі повинні оволодіти навичками роботи за комп’ютером,ознайомитися з його можливостями, розвинути логічне мислення, навчитися використовувати комп’ютер для складання текстів, малюнків, розвивати творчі здібності. Здібність учнів розвивається в процесі діяльності, тому будую уроки так, щоб урахувати здібності учнів, бо непосильні завдання можуть дати негативний результат.

Старші колеги зі мною погодяться, що методика викладання в початковій школі суттєво відрізняється від методики викладання в середній школі. Учитель повинен бути добре ознайомлений з особливостями вікової психології.

Отже, із досвіду роботи у початкових класах: виклад матеріалу починається з повідомлення теми та завдань уроку. Важливо викликати інтерес до теми, показати необхідність її вивчення. На першому етапі уроку в ході  повторення вивченого здійснюю активізацію мислення школярів і готую до сприйняття нового матеріалу. Для цього проводжу «хвилинки — розминки» (використовую завдання на розвиток пам’яті, уваги, а також логічні, математичні та лінгвістичні завдання). Підвищити працездатність школярів, їхню увагу і зібраність вдається за рахунок розв’язання логічних задач та різних ребусів. На другому етапі уроку намагаюся чітко й доступно пояснити матеріал, ставлю перед учнями нове завдання або проблемну ситуацію, розв’язання якої здійснюється колективно, скористатися при цьому бажано образним і наочно-дійовим способами подання матеріалу.

Остання частина (для молодших школярів не більше 15 хвилин) уроку відводиться для роботи безпосередньо з використанням комп’ютера та засвоєння теоретичних знань на практиці для чого використовую не одне, а кілька програмних забезпечень. Наприклад: «Сходинки до інформатики», «Gcompris», «TuxPaint», «Scratch». Також на своїх уроках я не забуваю про фізичне навантаження на дітей, тому ми обов’язково проводимо музичну фізкультхвилинку. Домашнє завдання є не обов`язковим, але для розвитку логічного мислення та зацікавленості предметом  намагаюся задати з інтересом для дітей.

Отже, виходячи з цього можу сказати, що комп’ютер природно вписується в життя нашої школи і є ще одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Кожне заняття в дітей викликає емоційний підйом, навіть відстаючі учні охоче працюють із комп’ютером.

Для забезпечення вивчення курсу необхідні такі програмні засоби:

  1. Операційна система Microsoft Windows XP, стандартні програми: текстовий редактор WordPad та графічний редактор Paint.
  2. Електронний засіб навчального призначення "Сходинки до інформатики Плюс: комплекс навчально-розвивальних ігрових програм". [ 2 ]

Працюючи із вище вказаними програмами школа стикається з такими проблемами:

              Не всі школи можуть придбати ліцензію на операційну систему Windows. Тому використання умовно-безкоштовного комплексу «Сходинки до інформатики. Плюс» теж ускладнене.

Для вирішення даних проблем все більшої популярності набирає вільне програмне забезпечення, котре можна безперешкодно використовувати, вивчати та змінювати і котре може копіюватись та поширюватись у зміненій чи незміненій формі без будь-яких обмежень, з тим щоб наступний користувач також мав всі перелічені права. Вільні програми дозволяють користувачам співпрацювати один з одним й розвиватися. [3]

Це також стосується й шкіл. По-перше, вільне програмне забезпечення дозволяє зберігати шкільні гроші. Навіть у найбільш багатих країнах школи мають певні проблеми з фінансуванням. Вільне програмне забезпечення дає школам, як і іншим користувачам, свободу копіювати та поширювати програмне забезпечення. Так шкільна система може легально робити копії для всіх комп’ютерів для всіх шкіл. Школа повинна викласти дітям шлях життя, що буде дуже корисним суспільству в цілому. Якщо школи вчать вільному програмному забезпеченню, то учні зможуть використовувати його й після випуску. Залучення учнів до використання вільного програмного забезпечення та участі у житті співтовариства вільного програмного забезпечення — практичний урок життя. Це більш гуманний зразок для наслідування у житті.

Розглянемо варіанти використання таких програм.

DoudouLinux – це операційна система, призначена для дітей, щоб зробити роботу на комп'ютері легкою і приємною. DoudouLinux пропонує десятки програм, призначених для дітей у віці від двох до 12 років і являє собою просту середу, подібну ігровій приставці. Діти можуть вчитися, дізнаватися і розважатися, без постійного нагляду тат і мам. Набір програм для навчання в DoudouLinux: Gamine - дозволяє дітям від двох років грати мишкою без ризику що-небудь зіпсувати, Pysycache - більш складна гра для дітей від трьох років, Childsplay -цілий набір ігрових програм для дітей від чотирьох років, TuxPaint -програма для малювання, Gcompris - набір навчальних програм з різних дисциплін та ігор, адаптований для дітей у віці від двох років і вище.

ALTLinux SchoolMaster 6.0, Linux Mint— один із варіантів, дистрибутиви Linux, розроблені для навчальних класів. До складу ALTLinux SchoolMaster 6.0 та Linux Mint входить велика кількість навчального програмного забезпечення, яке використовується в процесі навчання дітей в усьому світі, наприклад KTouch - клавіатурний тренажер,що дає змогу розвивати швидкість друку; Gcompris включає в себе більше 180 навчальних ігор для дітей від 5 до 12 років, до нього входять ігри з клавіатурою, мишкою, тренажер пам'яті, уваги, логіки і т.д.; TuxMath - навчальна гра,за допомогою якої діти вивчають арифметику,TuxPaint-аналог графічного редактора Windows Paint, але з більшими можливостями, Scratch.

Розробка цих операційних системи ведеться разом із вчителями. Специфічне програмне забезпечення, що входить до складу дистрибутиву розраховане на вікову аудиторію 6-18 років.

Первинною метою є надати педагогам з невисокими технічними знаннями і навичками роботи з персональним комп'ютером можливість встановити комп'ютерну лабораторію, за короткий час, і забезпечувати просте адміністрування.

Іншими головними цілями проекту є забезпечення централізованого управління конфігурацією, користувачами і процесами, разом із засобами для спільної роботи у класній кімнаті. А також – збір кращого відкритого програмного забезпечення та цифрових матеріалів для освіти.

Використовуючи в даних операційних системах середовище Wine, можна емулювати запуск Windows-додатків без використання самої ОС Windows, тому можна створити сприятливі умови для використання ПЗ «Сходинки до інформатики. Плюс».

Проаналізувавши програмне забезпечення з інформатики для початкової школи, можна зробити висновок, що вільне програмне забезпечення є більш раціональним для використання за загально прийняте, спираючись на існування трьох основних мотивів для використання вільного програмного забезпечення державними навчальними організаціями:

  1. Усунення залежності від одного постачальника програмного забезпечення;
  2.    Зменшення витрат на інформатизацію;
  3.    Безпека роботи за комп’ютером.

Використання вільного програмного забезпечення не виключає можливості роботи з доступним загально прийнятим при їх вдалому поєднанні.

 

Література:

  1. Лист про вивчення інформатики збірка МОН_21-24_2011-2012
  2. Програма курсу « Сходинки до інформатики» для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи.
  3. Стаття Річарда Столмена "Чому школи повинні використовувати виключно вільне програмне забезпечення"

 

 

 

Категорія: Мої роздуми | Додав: infokom (14.05.2014)
Переглядів: 7110 | Коментарі: 16 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 1
1 DennisGrani  
Недостаточно беспокоиться о самочувствии родного ребенка - необходимо делать решительные действия для его защиты. Притом поручить такой вопрос нужно только лишь опытным проверенным педиатрам.
На сегодняшний день консультации личного врача по карману далеко не всем гражданам РФ. А идти по любому вопросу в поликлинику, простаивать долгие очереди и подвергать чадо вероятности заразиться вирусами от иных детей - тоже не вариант.
К счастью, многочисленные частные клиники предлагают программу Детского Добровольного Медицинского Обслуживания (ДМО), которая даёт возможность за незначительную сумму денег купить полис на годовое обслуживание у докторов.
К сожалению, не многие осведомлены о подобной услуге и не перестают лечить детей народными методиками, ждут часами в очередях и отдают большие деньги за посещения частных врачей.
А программа Добровольного Медицинского Обслуживания для детей даёт возможность:
" Бесплатно получить больничный лист по уходу за ребенком;
" Бесплатно обследоваться у личных врачей педиатров;
" Бесплатно или со скидкой проходить лечебные процедуры и диагностику;
" Лечить чадо сразу, качественно и без очередей.
Для того чтобы ознакомиться со списком клиник и условиями предоставления услуг достаточно написать в поиск Яндекса или Google фразу: "Добровольное Медицинское Обслуживание". После этого надо выбрать приглянувшуюся клинику и оформить договор.

34j5c6h87

Ім`я *:
Email *:
Код *:
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Категорії розділу
Мої роздуми [6]
Наше опитування
Звідки ви дізналися про сайт?
Всього відповідей: 55
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ДЛЯ УЧНІВ
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Пошук
Друзі сайту